Selecteer een pagina

Disclaimer

Ten behoeve van de wet en regelgeving heeft Tapperij de Verwachting een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Tapperij de Verwachting

Al het onderstaande is van toepassing op de website die je op dit moment bekijkt (www.tapperijdeverwachting.nl/shop/). Door deze website te bezoeken, ga je akkoord met deze disclaimer.

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tapperij de Verwachting. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Tapperij de Verwachting met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro’s incl. 9% of 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Tapperij de Verwachting behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Tapperij de Verwachting alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Tapperij de Verwachting niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Tapperij de Verwachting, welke geen eigendom zijn van Tapperij de Verwachting, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Tapperij de Verwachting.nl. Hoewel Melgers.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Tapperij de Verwachting worden onderhouden wordt afgewezen.

Tapperij de Verwachting sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Op de inhoud van de site berust copyright Het misbruiken of gebruiken van foto’s en/of tekst is wettelijk niet toegestaan en er zullen stappen worden ondernomen wanneer dit wel gebeurt.

Het is alleen toegestaan om foto’s van Tapperij de Verwachting te gebruiken als je een duidelijke link plaatst naar Tapperij de Verwachting.nl. En je hiervoor vooraf toestemming hebt gevraagd.

Tapperij de Verwachting wordt met de grootste zorg samengesteld. Het is desondanks toch mogelijke dat de artikelen feitelijke onjuistheden bevatten. Aan de inhoud van Tapperij de Verwachting.nl kunnen geen enkele rechten worden ontleend.